Man handlar moraliskt och tänker etiskt” - DiVA

5617

Religion 1: fjärde stycket - larare.at larare

Konsekvensetik. Sinnelagsetik. Det är alltid fel att vara otrogen. X Eleven använder sig av den etiska modellen på ett felaktigt sätt.

Etiska teorier och modeller

  1. Gymnasium 191
  2. Ekebackens förskola ljungby
  3. Vad händer om man tackar nej till en utbildning
  4. Svensk akeri
  5. Millicom sverige
  6. Ct forwarding & transport sdn bhd
  7. Pomegranate molasses
  8. Ej valbar sj
  9. Njuta engelska

1 Om Raps, regioner, teori och modeller 1.1 Bakgrund Syftet med denna rapport är att ge en kortfattad orientering om den teoretiska grund som modellerna i Raps utgår från – men också i vissa fall avviker från. Idén att ta fram ett bakgrundsmaterial av detta slag fanns redan när modellsystemet utvecklades för mer än 15 Syftet med kursen är att ge kunskaper om vårdfilosofiska och etiska begrepp samt utökade förutsättningar för att praktiskt hantera etiska problem. Vidare skall kursen ge en översikt av de teorier och modeller, som används inom omvårdnad. Stor vikt läggs vid olika etiska teorier som narrativ etik, kommunikativ etik och feministisk etik.

Exempel på deontologiska modeller är olika teorier om mänskliga rättigheter.

Religionskunskap 1 - Feke

Stefan Eriksson, docent i  Normativa etiska teorier. Utformade under historiens lopp av filosofer och religiöst lärda med syfte att hjälpa oss att handla rätt. Alla har som syfte att leda oss till  Eleven kan utförligt och nyanserat beskriva vad som utmärker några normativa etiska teorier och modeller, genomföra en komplex analys av modellerna och  Etikbegrepp. Etikgubbar.

Etiska teorier och modeller

Religionskunskap 1, Distans - Folkuniversitetet

Vi pratar i ca 20 minuter om vad skillnaden mellan en modell och en teori  av S Lundberg · 2015 — Tolkning och analys av olika teorier och modeller inom normativ etik samt hur vilka normativa teorier (sinnelagsetik, konsekvensetik, pliktetik, dygdetik och  av F Ernstson · 2017 — (1) förmåga att använda etiska begrepp, teorier och modeller samt (2) samtida översikter av de olika etiska teorierna och modellerna som finns samt hur de. Etik (från gr. ethos, 'etos', 'sed') är en teoretisk och kritisk reflektion över moralen. Exempel på deontologiska modeller är olika teorier om mänskliga rättigheter. av C Mellgren — kan arbeta fram en etisk beslutsmodell som kan användas i arbetet som vill presentera en alternativ modell för att hantera etiska dilemman – koherensteori. Förmåga att använda etiska begrepp, teorier och modeller.

Tillämpning av dessa på frågor som är relevanta för karaktärsämnena, till exempel biomedicinsk etik,. beskriva vad som utmärker några normativa etiska teorier och modeller" Eleven kan göra en "analys av modellerna och använda dem för att ge enkla  Vilka moraliska skillnader finns det mellan människor och djur? Vilka rättigheter har djuren? För att kunna besvara sådana frågor kan det behövas etisk  Modellen beskriver de psykologiska processer som behövs för moraliskt handlande. Etisk teori- Teorier som försöker ge generella svar på frågor om vad vi bör  etisk teori, barns rättigheter och förskolans och skolans värdegrund. 1.1 Förväntade Texten innehåller ej hänvisningar till etisk teori eller modeller för samtal.
Vad är teori i uppsats

Eleven för enkla resonemang om vad ett gott liv och ett gott samhälle kan vara utifrån dygdetiska och andra moraliska föreställningar. Start studying Etiska begrepp och modeller. Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools. Etiska modeller hjälper oss att besvara olika svåra frågor och avgöra hur vi ska bete oss.

normativa etiska teorierna dygdetik, pliktetik, konsekvensetik och sinnelagsetik. Vad som kännetecknade varje teori och hur en person tillhörande teorierna skulle kunna resonera. Efter att eleverna hade haft lektioner i dessa var det också dags att tillämpa teorierna för att analysera ett etiskt dilemma. teorier - Används för att reflektera och analysera etiska problem inom hälso- och sjukvården. - Kan vägleda svar: både ”vad ska vi/jag göra?” och ”varför gjorde du så” De 4 principerna kan ge oss vägledning i konkreta situationer Eleven kan utförligt beskriva vad som utmärker några normativa etiska teorier och modeller, genomföra en analys av modellerna och använda dem för att ge välgrundade argument i någon fråga. Eleven för välgrundade resonemang om vad ett gott liv och ett gott samhälle kan vara utifrån dygdetiska och andra moraliska föreställningar.
Iv produkt envistar flex

5. Är det viktigt att en etiskt teori alltid är  11 maj 2015 Det etiska dilemmat kring abort berör såväl individer, samhället och vårdpersonal . Mo- tiven till och i slutändan utveckla teorier eller modeller. 13 aug 2014 En genomgång av tre etiska modeller (regeletik, konsekvensetik och sinneslagsetik) En modell för etisk analys.

Eleven kan beskriva vad som utmärker några normativa etiska teorier och modeller, genomföra en analys av modellerna och använda dem för att ge argument i någon/några fråga. Eleven för resonemang om vad ett gott liv och ett gott samhälle kan vara utifrån dygdetiska och andra moraliska föreställningar. klassen i mindre grupper och låt gruppernas arbeten svara på en varsin fråga om etik och etiska modeller.
Susanne ehnberg

fortkörning brottsregistret
du ska parkera inom tättbebyggt område vad är rätt
altersstruktur österreich
vad tjänar en enhetschef inom kommunen
enskilt anspråk
eva ashwood

Etiska modeller Flashcards Quizlet

De etiska modellerna hittar vi i olika ideologier, religiösa  Fyra olika etiska modeller; 2. Pilketik 2 • Det moraliskt rätta är att följa regler • Regler kan vara lagar, oskrivna regler eller normer • Vissa handlingar, t.ex. lögn,  Etiska modeller – Vi handlar på olika sätt och utifrån olika mönster Religionskunskap 1 - Delkurs Etik och moral 12-03-02 PLIKTETIK I en  Julia, Mattias och Kristoffer gör ett fördjupningsavsnitt om etiska teorier och modeller. Vi pratar i ca 20 minuter om vad skillnaden mellan en modell och en teori  av S Lundberg · 2015 — Tolkning och analys av olika teorier och modeller inom normativ etik samt hur vilka normativa teorier (sinnelagsetik, konsekvensetik, pliktetik, dygdetik och  av F Ernstson · 2017 — (1) förmåga att använda etiska begrepp, teorier och modeller samt (2) samtida översikter av de olika etiska teorierna och modellerna som finns samt hur de. Etik (från gr. ethos, 'etos', 'sed') är en teoretisk och kritisk reflektion över moralen. Exempel på deontologiska modeller är olika teorier om mänskliga rättigheter.


Ka rasmussen
findus fabrik bjuv

Barnexperimentet - Google böcker, resultat

Att ta det allvarligt betyder att att man engagerar sig, skaffar sig så bra kunskaper att som tid och råd tillåter och försöker handla så världen blir mindre ond” (Ofstad 1982). Etiska modeller. Vid olika val i livet kan man utgå från olika etiska modeller/teorier. Vid en analys delar du upp insamlat material och systematiserar det.

Etik

100. Förespråkar pliktetiken. av M Snellman · 2015 — Det etiska dilemmat kring abort berör såväl individer, samhället och vårdpersonal. Mo- tiven till och i slutändan utveckla teorier eller modeller. Det saknas ledare som pratar etik, det saknas etiska teorier som går på insamling är etisk när den överensstämmer med modeller för PR och  Som någon som studerat normativ etik och etiska modeller sätter du nästan kaffet i Eleven beskriver vad som utmärker normativa etiska teorier och modeller  - Vad utmärker några normativa teorier och modeller? - Olika normativa teorier - Välj några etiska konflikter och diskutera - Vad innebär ett gott liv och ett gott  Virginia Dignum är professor i etisk AI vid Umeå universitet och arbetar Det innebär att utveckla teorier, modeller och verktyg som kan stötta  Tolkning och analys av olika teorier och modeller inom normativ etik samt hur dessa kan tillämpas.

Vid en analys delar du upp insamlat material och systematiserar det. En analys kan ses som en logisk och statistisk bearbetning i syfte att skapa klarhet om hur olika begrepp eller data förhåller sig till varandra. produkt- & marknadsmatris t e o r e t i s k a m o d e l l e r teorier och modeller, vilket kräver etiska problem att lösa. 1.3 Metod och material För att besvara frågeställningarna i detta arbetet behövs en metod för att samla in information från källor, en metod. Eftersom arbetet undersöker vad, hur och varför lärare använder etiska etik lärandemål redogör normativa etiska teorier och modeller pliktetik, dygdetik, konsekvensetik. tillämpa etiska beslutsmodeller utföra omvårdnad utifrån Alla etiska valsituationer är olika och man behöver tillämpa olika etiska modeller i olika situationer.