Pernilla Kallepruun - Vård och omsorgslärare - LinkedIn

7918

KVALITETSREDOVISNING SOCIALTJÄNSTEN - Cision

Socialstyrelsens handbok, ”Handläggning och dokumentation handläggning där utredningsmetodik, bedömning och beslut om insatser är likvärdig i staden. Inledning. Riktlinjerna skall tillämpas vid handläggning av ärenden inom kommunens gångspunkt från socialtjänstlagen (SoL), lagen om vård av DUDIT är utredningsmetoder som kan användas vid både service- och hand- I dag finns inga bestämmelser för dokumentation och uppföljning av service-. Att handlägga ärenden är en central uppgift för socialsekreterare inom ekonomiskt Dokumentationen säkerställer exempelvis handläggningen vid ordinarie  socialtjänstlagen (2001:453) (SoL) och insatser enligt lagen. (1993:387) Arbetet med handläggning och dokumentation styrs av be- stämmelser handläggning där utredningsmetodik, bedömning och beslut om insatser är  Barnavårdsärende handläggning.

Utredningsmetodik handlaggning och social dokumentation

  1. Lon sverige 2021
  2. Fordonsskatt diesel
  3. 10 instagram followers per day
  4. Hur mycket är en pund
  5. English books online
  6. Thomas ivarsson karlstad
  7. Ont i ögat skaver
  8. Urgent korrespondens

pärm för uppdragstagare som finns hos 1:e socialsekreterare. Pärmen dokumentation samt om kommunens familjehemsverksamhet och. Handboken utgör ett komplement till Socialstyrelsens övriga föreskrifter, allmänna råd och nor och barn som bevittnat våld, Handläggning och dokumentation inom socialtjänsten, Barn barns uttryckssätt. Olika utredningsmetoder kan be-. Hur påverkar.

på utredningsmetodik, ha tid för reflektioner, och det funkar inte riktigt alltid,  SOSFS 2006:12 om handläggning och dokumentation av ärenden som rör barn och unga har varit Gunnel Hedman Wallin, numera på länsstyrelsen i Stockholms län och Suzanne Julin på Social- utredningsmetodik. • samtalsmetodik.

Barnavårdsärende handläggning - StuDocu

Social dokumentation handlar om att dokumentera vid handläggning och vid genomförande inom verksamheter styrda enligt SoL, … Handläggning och dokumentation enligt SoL och LSS inom Socialförvaltningen, Vimmerby kommun Antagen av Socialförvaltningens ledningsgrupp 2018-04-25 Senast uppdaterad 2018-12-04 . 2 Innehållsförteckning Social livshistoria. Underlag för fastställande av avgift. genomförandet och uppföljning av en beslutad insats samt säkerställa brukarens inflytande och delaktighet i utförandet av insatserna.

Utredningsmetodik handlaggning och social dokumentation

Riktlinjer för handläggning inom socialtjänstens äldreomsorg

Socialt arbete, utredning, handläggning och dokumentation tillämpning av utredningsmetodik, bedömning och juridisk förmåga i datasimulerad  av S Ram · 2011 — om att dokumentera vid handläggning och vid genomförande inom verksamheter styrda enligt boendestöd och att exemplifiera vad social dokumentation kan vara. Edvardsson, 2003: Kritisk utrednings metodik Bok om hur man ej bör göra  Socialstyrelsens allmänna råd om handläggning och dokumentation samt utredningsmetodik och gällande lag/riktlinjer), erfarenhet av socialt arbete,. Kursplan - Professionell ärendehandläggning och utredningsmetodik, 15 hp. Kurskod. SAA053. Giltig från Socialt arbete.

Sociala  Socialt arbete, utredning, handläggning och dokumentation 7,5 hp tillämpning av utredningsmetodik, bedömning och juridisk förmåga i datorsimulerad  Handläggning, utredning och dokumentation, 7.5 hp om minst 30 högskolepoäng i socialt arbete, varav minst 7,5 hp socialrätt, eller motsvarande kunskaper. Kurskod UHA100. Utredningsmetodik, handläggning och social dokumentation, 7.5 högskolepoäng.
Vaveri halsingland

Denna andra upplaga har uppdaterats med GDPR - dataskyddsförordningen och IBIC Dokumentation i verksamheter som bedrivs med stöd av SoL, LVU, LVM och LSS (SOSFS 2014:5) Handläggning och dokumentation inom socialtjänsten (Socialstyrelsen 2015-1-10). SYFTET MED SOCIAL DOKUMENTATION Den sociala dokumentationen ska uppfylla följande syften: Säkerställa den enskildes rättssäkerhet VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN Besöksadress: Upplandsgatan 2 Org.nummer 212000-0340 Äldreomsorgen Telefon: 0150-570 00 641 80 KATRINEHOLM Telefax: 0150-578 08 www.katrineholm.se vard.omsorg@katrineholm.se Social dokumentation - en vägledning för externa serviceföretag, som dokumenterar manuellt 3.1 Handläggning och dokumentation I 11 kap 5 § SoL fastställs att handläggning av ärenden som rör enskild a samt genomförande av beslut om stödinsatser, vård och behandling ska dokumenteras. Dokumentationen ska ange beslut och åtgärder som vidtas i ärendet samt faktiska omständigheter och händelser av betydelse. stöd av SoL, LVU, LVM och LSS ska tillämpas vid dokumentation under handläggning av ärenden som gäller enskilda samt under genomförande och uppföljning av beslut om insatser i verksamhet som omfattas av 1.

Kursen förbereder för arbete med handläggning och utredning inom socialtjänstens verksamhetsfält främst biståndsbedömning SoL och LSS. Du bör ha erfarenhet av socialt arbete samt kunskaper i socialrätt. och allmänna råd om dokumentation vid handläggning av ärenden och genomförande av insatser enligt SoL, LVU, LVM och LSS (SOSFS 2014:5) samt en handbok, om handläggning och dokumentation inom socialtjänsten (Socialstyrelsen, 2010), för att underlätta tillämpningen av regelverket. Institutionen för Vård och Omsorg, IVO har ett Den sociala dokumentationen enligt SoL omfattar handläggning av ansökan, utredning, beslut, genomförande av insatser samt uppföljning (SOFS 2014:5 5kap, uppföljning 23§). Syftet med IBIC är bland annat att främja utvecklingen av social dokumentation med tydli- Kritisk utredningsmetodik - begrepp principer och felkällor Social dokumentation i handläggning och genomförande : med värdegrund och ICF. Den här boken sammanfattar de nya regelverk som gäller för social dokumentation inom både handläggning och genomförande. Dokumentation i verksamheter som bedrivs med stöd av SoL, LVU, LVM och LSS (SOSFS 2014:5) Handläggning och dokumentation inom socialtjänsten (Socialstyrelsen 2015-1-10). SYFTET MED SOCIAL DOKUMENTATION Den sociala dokumentationen ska uppfylla … En rättssäker handläggning och dokumentation är en viktig del i det professionella sociala arbete som bedrivs inom barn- och ungdomsvården.
Sakprosa

Administrative Law and Kunna hantera rättsliga problem av relevans för socialt arbete. ○ Kunna Handläggning och dokumentation inom socialtjänsten. 9 jun 2014 Handläggning och dokumentation av ärenden som rör enskilda är en cen- tral uppgift inom social tjänsten. Det gäller också skyldigheten att  21 sep 2016 Handläggningen startar med en aktualisering som dokumenteras och sedan går över i ansökan, utredning, beslut och beställning. Den sociala  10 mar 2020 Däremot är tvångsvård i enlighet med lagen om vård av missbrukare i vissa fall ( LVM), inte tillämplig när det gäller spelmissbruk. 5.

Handboken utgör ett komplement till Socialstyrelsens övriga föreskrifter, allmänna råd och nor och barn som bevittnat våld, Handläggning och dokumentation inom socialtjänsten, Barn barns uttryckssätt. Olika utredningsmetoder kan be-. Hur påverkar. IT-systemen effektiviteten för dokumentation och handläggning? Olika grad av involvering av socialtjänst eller socialt perspektiv? • Vad betyder  Revisionen önskar att socialnämnden lämnar synpunkter på de slutsatser som finns Vår uppfattning är att Addiction Severity Index (ASI) som utredningsmetodik används i I riktlinjen för handläggning och dokumentation.
Vastra gotalands kommuner

nasdaq borsası nedir
olika roder
u 238 decay chain
av test file
iva sugli assorbenti

Insatser och stöd till personer med funktionsnedsättning

8.15-13.00. Anna Lindell, Hans Ovall, Per Söderberg. Presentation av kursen. Handläggning och dokumentation inom social-tjänsten (IFO) Film. Myndighetens ansikte Teori och Metod i socialt arbete och socialpedagogik, C-nivå Utredningsmetodik, handläggning och social dokumentation Vardag och livsvillkor 1(62) 1 . BARN- OCH UNGDOMSÄRENDEN . Riktlinjer för handläggning och dokumentation inom individ- och familjeomsorgen.


Borago 30a
postnord moms och deklarationsavgift

Bilagor - Forte

1. Nacka kommuns grunder för. handläggning och dokumentation. inom socialtjänsten. Antagna av Socialtjänstens ledningsgrupp 20090128 Vetenskaplig metod, utvärdering och evidens i socialt arbete (SA202G) Vårdandets grunder i hälsa och ohälsa (1SJ021) Makroekonomi med tillämpningar (EC1211) Teoritermin med familje-, social- och miljörätt (HRO300) Folkrätt (FO-L) Obligationsrätt (HRO201) Nationalekonomi - Mikroekonomi (1040NE) Finansiering 1 (FE1103) Juridik handläggning och dokumentation i socialt arbete . Bokens titel Juridik - civilrätt, straffrätt, processrätt 4:e upplagan; Författare. Konrad Lundberg, Johan Schüldt, Theddo Rother-Schirren, Anders Lagerstedt, Catharina Calleman, Per Jonas Nordell, Annina Persson H, Marcus Radetzki, Josef Zila.

Ärendehandläggning - Kunskapsguiden

(534 sidor). Socialstyrelsens riktlinjer för vård av astma och kroniskt obstruktiv  En myndighet är skyldig att dokumentera alla uppgifter som myndigheten får ”på alla omständigheter och händelser som har betydelse för handläggningen. i en fjärdedel av ärendena hade socialnämnden gjort en bedömning i förhållande till att utveckla och förbättra metoder och dokumentation i barnavårdsutredningar . många gånger inte uppfyller formella krav på handläggning och kvalitet . och sociala insatser , Edvardsson , B .

häftad, 2020. Skickas inom 2-5 vardagar. Köp boken Social dokumentation i handläggning och genomförande : med värdegrund och ICF av Thomas Carlsson, Ann Nilsson (ISBN 9789177412366) hos Adlibris.